Bliv frivillig i Kultur på Tværs Skive!

Kultur på Tværs er en multietnisk forening af danskere og etniske minoriteter i Skive Kommune. Vi arbejder på at skabe kontakt mellem befolkningsgrupperne og derigennem fremme minoriteternes integration i samfundet. Herunder følger en kort beskrivelse af de meget forskellige opgaver man som frivillig i Kultur på Tværs kan melde sig til.

De kulturelle begivenheder:
Integrationsprisen:

borgmester

KPT har i de sidste 8 år uddelt en årlig integrationspris til virksomheder og enkeltpersoner, som har gjort en særlig indsats i forhold til integration i lokalområdet. Uddelingen forsøger vi at lave til en god begivenhed som samler mange mennesker. Som frivillig kan man melde sig til at stå for planlægning og organisering af dette arrangement, og være med til at beslutte hvem der skal have integrationsprisen i november/december 2009.

8.marts arrangement:
I anledning af den Internationale Kvindedag har KPT tradition for at afholde et arrangement i samarbejde med "Kvindernes internationale liga for fred og frihed". Arrangementet skal planlægges og organiseres. Hvilke spørgsmål skal vi sætte fokus på i 2010? Foredragsholdere? Underholdning? Udstillinger? Osv. Det hele i samarbejde med Ligaen.

Multikulturel Bazar:

Posthustorvet250

KPT har i flere år om efteråret afholdt en årlig Multikulturel bazar i Skive. For at dette skal blive en god begivenhed som når ud til mange mennesker, skal der laves et stort forberedelses arbejde. Det er en spændende opgave, hvor man som frivillig kan bruge stor kreativitet, da det kun er planlægningen og selvfølgelig økonomien som sætter grænserne. Musik, dans, mad, udstillinger, mennesker fra mange lande som fortæller om deres kultur, marked osv.

Fakkeltog:

KPT har arrangeret to fakkeltog mod racisme. Det skal vi måske gøre igen. Der kan også være andre spørgsmål vi vil sætte fokus på med et fakkeltog eller en demonstration. Det skal planlægges. Der skal være styr på det formelle. Et stort arbejde skal laves for at mobilisere mennesker – en sådan begivenhed virker jo bedst når man er mange. Fakkeltoget kan eventuelt afholdes i oktober på FNs racisme dag.

Integration:

Klubber for drenge, piger eller kvinder:
At stå for ugentlige klubber for børn, unge og kvinder med anden etnisk baggrund er en god måde at give et bidrag til integration. Som frivillig leder eller assistent for en sådan klub, skal man helst melde sig for en længere periode, da det jo ikke er godt at nedlægge noget som mennesker bliver glade for. Omfanget kan typisk være 2-3 timer/uge.
En klub kan laves i et bestemt boligområde, hvor de frivillige så samler en gruppe som de mødes med hver uge for at have nogle gode timer sammen.
Kvinderne har brug for at tale sammen og at lære det danske samfund bedre at kende. De har brug for at diskutere hvordan de kan håndtere vanskelige situationer med børn, arbejde osv. Måske vil de gerne lave håndarbejde eller andre praktiske ting sammen.
De unge drenge skal bruge energi. Som frivillig leder af en drengeklub, er det en fordel hvis man selv er glad for fysisk aktivitet. Lav sport med drengene, tag på små ture med dem. Inviter andre voksne som vil bruge et par timer på at introducere drengene til nye aktiviteter.
Klubber for piger med anden etnisk baggrund kan fungere som et fristed for en gruppe piger, hvor de kan mødes, hygge sig, hjælpe hinanden med at finde løsninger på vanskelige situationer osv. Find ud af sammen med pigerne hvad de gerne vil lave sammen. Det kan være sport, kunst og kreative aktiviteter, inviter andre voksne som vil introducere pigerne til nye aktiviteter osv.

Lektiehjælp:

Som frivillig lektiehjælper for et barn, en ung eller voksen med anden etnisk baggrund kan man få stor betydning i den anden persons liv. Det er en udfordring at uddanne sig, på et sprog man lige har lært, og en personlig dansk støtte kan derfor være uvurderlig.
Lektiehjælpen foregår på nuværende tidspunkt på individuel basis, i det omfang begge parter har tid til og ønsker. Biblioteket kan bruges som mødested, men det kan også foregå i hjemmet.
På længere sigt har vi planer om muligvis at starte en lektielæsningsklub for børn/unge i lokalområdet, hvor der så skal være en gruppe frivillige med til at stå for det.

Kontaktfamilie:

TjetjFamWEB

Der er utrolig mange spørgsmål i samfundet vi som danskere tager som en selvfølge, men som for en familie med anden etnisk baggrund kan virke helt uoverskuelige. Som kontaktperson for en familie kommer du helt tæt på familiens hverdag og daglige spørgsmål. Så er der brug for at man er parat til at hjælpe med det der måtte opstå. Spørgsmål omkring arbejde, omkring vanskeligheder med børnene, breve som skal læses og forklares, skemaer som skal udfyldes osv. At fungere som kontaktfamilie er en fantastisk mulighed for at komme tæt på en anden kultur, og blive en uvurderlig hjælp for en familie som er ved at skabe sig et godt liv i Danmark.

Tage imod nye flygtninge/indvandrere: Det ville være fantastisk godt hvis vi i KPT havde kapacitet til at tage godt imod enhver ny flygtning/indvandrer som flytter til vores lokalområde. Vi har brug for flere frivillige for at kunne gøre dette. Det kan være en mulighed at melde sig til denne, bestemt meget vigtige opgave, og være med til at udvikle gode måder at gøre det på, så alle føler sig velkomne.

Administration og PR:

PR-arbejde/medlemspleje: Der er mange opgaver i forhold til at brede KPTs aktiviteter ud til mange. Vi vil utrolig gerne have flere frivillige med til dette. Vores nylavede webside skal holdes opdateret. Der skal skrives artikler og holdes kontakt til media i forbindelse med alle arrangementer. Vi vil gerne udgive et nyhedsbrev nogle gange om året, men har i øjeblikket ikke kapacitet til dette.
KPTs medlemmer skal også plejes, holdes opdaterede om alle aktiviteter, inviteres og mobiliseres til at deltage aktivt. Vi vil også utrolig gerne have mange flere medlemmer, men så skal der også laves en aktiv indsats. Som frivillig kan man melde sig til alle disse opgaver, eller man kan vælge en eller flere.

Fundraising:
Penge sætter altid begrænsninger for mulighederne. Der er mange muligheder for at skaffe penge til integration og kulturelle arrangementer. Dette vil vi gerne gøre mere ud af, prøve nye veje. Vi ser meget gerne frivillige som specialiseres sig på dette område. Bliver eksperter i at skive ansøgninger, finde kilder, holde møder og skaffe penge til vore aktiviteter! Dansk Flygtningehjælp afholder kurser i fundraising som interesserede kan deltage i, hvor man også møder andre som laver samme slags arbejde og kan bruge hinandens erfaringer.

Bliv frivillig

DSC02630
Vi har altid brug for en hånd ekstra og mulighederne er mange. Hvis en eller flere af vore aktiviteter har fanget din interesse, så hører vi meget gerne fra dig!